GROZLJIVE NAPAKE DOBAVITELJEV POTISKANE EMBALAŽE: mešanje različne embalaže v istih kartonih

GROZLJIVE NAPAKE DOBAVITELJEV POTISKANE EMBALAŽE: mešanje različne embalaže v istih kartonih
GROZLJIVE NAPAKE DOBAVITELJEV POTISKANE EMBALAŽE: mešanje različne embalaže v istih kartonih

Če pakirate izdelke v potiskano kartonsko embalažo, veste, s kakšnimi težavami se lahko srečate: embalaža nima pravih barv, barve se brišejo, na embalaži so slovnične napake, papir je drugačne barve in teže, embalaža se trga, škatle niso dobro odrezane in se ne zapirajo pravilno.

Dobro je, če embalažo preverite že takoj ob prejemu od dobavitelja, vsaj nekaj vzorcev. Žal je tako, da se pogosto mudi in za to ni časa. Danes vam bomo opisali skrito napako, ki vam lahko povzroči hude posledice na trgu.

Denimo, da ste uspešno proizvodno podjetje, ki strojno pakira izdelke v potiskano kartonsko embalažo s hitrostjo 50-60 kosov na minuto 24 ur na dan. Takšne količine niso nič nenavadne, takšnim podjetjem smo tudi sami dobavili avtomatske pakirne stroje ki delujejo brezskrbno. Od dobavitelja prejmete 2 šleperja embalaže, seveda je vsak tip embalaže pakiran v svoj karton, ustreznl označen z nazivi, serijami in bakodami. Prejeta količina je točna, sprosti se prevzem v skladišče, paketi z embalažo se paletizirajo in zadeva je dokumentarno urejena.

Tekom proizvodnje pakirate izdelke v to embalažo, kot rečeno 50-60 kosov na minuto, strojno. Spakirane izdelke kdpremite v kartonih po celem svetu k vašim distributerjem, ki izdelke nato prodajajo grosistom in trgovcem.

Nato sledi šok: trgovec se pritoži grosistu, da je v eni škatlici drug izdelek, grosist se pritoži vašemu distributerju, on vam, vi pa sprožite postopek ugotavljanja vzroka napake. In kaj ugorovite? Da je vaš dobavitelj potiskane embalaže po pomoti spakiral nekaj različnih škatlic v isti karton, tekom hitre prozvodnje delavci niso utegnili videti napake, in zadeva je šla naprej. Nesprejemljivo!

Zadeva je lahko hitro rešljiva, sprejeti je treba ustrezne ukrepe pred nastankom napak. Tiskarna mora embalažo označiti s skritimi oznakami pred procesom lepljenja, ki omogočajo hitro detekcijo in odstranitev neustrezne oz. premešane embaže. Vi pa lahko na pakirni stroj namestite kamero za strojno zaznavanje deviacij na embalaži ki se pakira, kot npr. naziv izdelka, logotip, napisi, in ob zaznavi neprimerne embalaže njihov samodejni izmet iz procesa.

Kontaktiraj nas