Idealna kartonska embalaža se odpre samo z eno roko

Embaler je oseba, ki skladno s predpisi za namen dajanja v promet kot dejavnost embalira ali pakira blago pod svojo blagovno znamko ali ga polni v embalažo, na kateri je oznaka njene blagovne znamke. 

Embalerji pakirajo izdelke bodisi ročno bodisi strojno, in sicer z uporabo pakirnih strojev.

Tako pri ročnem kot pri strojnem pakiranju izdelkov se embalaža tudi poškoduje, izmetu poškodovane embalaže rečemo kalo. Seveda je tendenca embalerjev ta, da je kala čim manj, saj so s kalom povezani tudi stroški materiala, predvsem pa časa. Če vzamemo primer strojnega pakiranja, ob vsaki poškodovani škatli se ponavadi pakirni stroj ustavi, poškodovano škatlo je treba odstraniti iz sistema in napravo ponovno zagnati, za to pa je potreben čas.

Zakaj prihaja do poškodb embalaže pri pakiranju? Najpogostejši razlog za nastanek poškodb embalaže pri pakiranju je težavno odpiranje embalaže.

Vsa kartonska embalaža pride iz tiskarne zložena (stisnjena, nesestavljena). Faza odpiranja (razširjanja, sestavljanja) je ključna, saj se pogosto zgodi, da se embalaža težko odpre, zaradi česar se le-ta ob odpiranju poškoduje. Ta faza je pomembna tudi pri ročnem pakiranju, saj težavno odpiranje embalaže povzroča nejevoljo med delavci v proizvodnji in upočasnjuje delovni proces.

V našem podjetju stremimo k temu, da pripravimo embalažo tako, da jo je možno odpreti samo z eno roko. To dosežemo tako, da notranjost robov v embalaži na določenih delih nekoliko izsekamo. Za to dejanje sta potrebni znanje in izkušnje, predvsem pa želja po zadovoljstvu naročnikov. Drugi tiskarji se namreč te optimizacije ne lotevajo najraje, saj je to dodatno delo, ki ni označeno na grafičnih datotekah.

Ne le to, strankam priporočamo tudi uporabo samodejnega zapiranja dna embalaže, s čimer skrajšamo eno fazo postopka pakiranja izdelkov – namesto štirih faz (razširjanje embalaže, zapiranje dna, vstavljanje izdelka, zapiranje vrha embalaže) imamo samo še tri faze (razširjanje embalaže, vstavljanje izdelka, zapiranje vrha embalaže). Na ta način optimiziramo delovni proces tako, da bistveno skrajšamo čas pakiranja in občutno zmanjšamo količino kala.

Kontaktiraj nas