KAKO JE VAŠE POSLOVANJE ZAVAROVANO PRED POŽAROM? Zaloge, informacijski sistem, dokumenti morajo biti na varnem

KAKO JE VAŠE POSLOVANJE ZAVAROVANO PRED POŽAROM? Zaloge, informacijski sistem, dokumenti morajo biti na varnem
KAKO JE VAŠE POSLOVANJE ZAVAROVANO PRED POŽAROM? Zaloge, informacijski sistem, dokumenti morajo biti na varnem

Tokratni prispevek bo malce drugačen od ostalih, saj se bomo posvetili zadevi, ki nam lahko precej oteži, pogosto pa tudi onemogoči poslovanje: požar.

Poznamo vsaj 10 podjetij, ki jim je v Sloveniji letos požar uničil proizvodne prostore, pri enem primeru pa je eksplozija povzročila smrt 7 oseb. Ste pripravljeni na višjo silo?

V vsakem proizvodnem podjetju obstaja zaloga surovin, materiala, polizdelkov in izdelkov, obstajajo dokumenti v papirnati in elektronski obliki, stroji in naprave, človeški in drugi viri, ki so za poslovanje odločilnega pomena.

Poslovni sistem mora biti zasnovan tako, da imate v primeru požara čim manj izgub. Imeti morate:

 1. požarni red in evakuacijski načrt, pregledan in potrjen s strani lokalne gasilske enote;
 2. redno pregledane gasilne aparate, hidrante in podobne sisteme;
 3. zaželjeno je, da imate javljalnike požara, povezane z ustrezno intervencijsko službo;
 4. zaposlene osebe morajo biti ustrezno izobražene s strani varnostnega inženirja;
 5. v objektu morajo biti nameščene oznake za izhode v sili, zaželjeno je, da so oznake osvetljene tudi v primeru, če pride do izpada električne energije;
 6. izhodi morajo imeti zapahe, ki so z notranje strani takšni, da se vrata lahko hitro odprejo;
 7. nad določeno velikostjo morajo imeti objekti protipožarne lopute in zidove.

Z vsemi temi, sicer zakonsko predpisanimi ukrepi, lahko precej pripomorete k omejitvi nastanka in širitve požara, a do požara lahko kljub temu pride in naredi lahko veliko škodo. Zato je dobro sprejeti in dejansko implementirati dodatne ukrepe:

 1. informacijski sistem je dobro imeti v oblaku, vse datoteke je dobro imeti backupirane še na eni drugi lokaciji;
 2. zaloge materiala je dobro imeti vsaj na 2 različnih lokacijah;
 3. stroje, zalogo in objekt imejte zavarovano pri verodostojni zavarovalnici in za realno zavarovalno osnovo;
 4. imejte zavarovano tudi odgovornost pred zahtevki tretjih oseb za škodo, ki bi jo lahko povzročili pri izvajanju svoje dejavnosti.

Kontaktiraj nas