Kartonska embalaža, 44% cenejša od dosedanjega Italijanskega dobavitelja

Za naročnika smo natisnili kartonsko embalažo majhnega formata, primerno za vstavljanje plastičnih delcev. Za tisk smo uporabili eno (črno barvo), karton ima FSC certifikat.

Embalaža s FSC certifikatom

Gre za enostavno obliko kartona, s to posebnostjo, da jo je pri tisku treba iz notranje strani dodatno upogniti, saj bo kupec pakiral izdelke z avtomatsko pakirko. Dodaten notranji upogib je pomemben, saj omogoča lažje in hitrejše odpiranje embalaže; če tega upogiba ne bi bilo, bi pakirna naprava embalažo težje odpirala, zaradi česar bi naročniku nastal večji kalo in izguba časa zaradi reguliranja pakirnega procesa.

Kupec je s tiskom embalaže pri nas prihranil 44% sredstev. Tako visok prihranek smo mu omogočili zato, ker je pri nas naročil veliko količino embalaže

Kontaktiraj nas