Kartonska embalaža, 44% cenejša od dosedanjega Italijanskega dobavitelja

Za naročnika smo natisnili kartonsko embalažo majhnega formata, primerno za vstavljanje plastičnih delcev. Za tisk smo uporabili eno (črno barvo), karton ima FSC certifikat.

Kartonska embalaža, 44% cenejša od dosedanjega Italijanskega dobavitelja
Embalaža s FSC certifikatom

Gre za enostavno obliko kartona, s to posebnostjo, da jo je pri tisku treba iz notranje strani dodatno upogniti, saj bo kupec pakiral izdelke z avtomatsko pakirko. Dodaten notranji upogib je pomemben, saj omogoča lažje in hitrejše odpiranje embalaže; če tega upogiba ne bi bilo, bi pakirna naprava embalažo težje odpirala, zaradi česar bi naročniku nastal večji kalo in izguba časa zaradi reguliranja pakirnega procesa.

Kupec je s tiskom embalaže pri nas prihranil 44% sredstev. Tako visok prihranek smo mu omogočili zato, ker je pri nas naročil veliko količino embalaže