Komercialna faktura, packing lista, zavarovanje tovora, HS koda, nakladnica (B/L), izjava o skladnosti, CE certifikat, MRN, uvozna dispozicija. Če uvažate stroj iz tujine, morate misliti na vse

Komercialna faktura, packing lista, zavarovanje tovora, nakladnica (B/L), izjava o skladnosti, CE certifikat, uvozna dispozicija. Če uvažate stroj iz tujine, morate vse to imeti
Komercialna faktura, packing lista, zavarovanje tovora, nakladnica (B/L), izjava o skladnosti, CE certifikat, uvozna dispozicija. Če uvažate stroj iz tujine, morate misliti na vse

Mednarodna trgovina je krasna zadeva, ko se z njo ukvarjate dlje časa in ko poznate vse zanke, ki se v njej skrivajo. Verjemite nam, težav je lahko ogromno: višja sila (elementarne nesreče, stavke, epidemije), človeški faktor (kraja, pozabljivost, dobava napačnega ali nekvalitetnega materiala), nepričakovani dogodki (zastoji, pomanjkanje prevoznikov). Na nekatere dogodke lahko vplivamo, na druge žal ne.

Če uvažate stroj iz tujine po morju, morate imeti naslednje dokumente:

  1. nakladnica oz. Bill of Lading;
  2. faktura oz. commercial invoice;
  3. spisek s popisom blaga oz. packing lista;
  4. izjava o skladnosti;
  5. certifikat CE;
  6. uvozna dispozicija;
  7. zavarovalna polica.

Ladijski prevoz vam organizira špediter, ki je lahko v odpremni državi ali pa v vaši (namembni) državi. Po naših izkušnjah je bolje, če je v odpremni, saj se lahko poveže z dobaviteljem in hitreje organizira odpremo, pa tudi cenejši je. Pomorske voznine se ponavadi obračunajo v ameriških dolarjih (USD), drugi stroški pa v lokalni valuti (npr. EUR).

V vaši namembni državi morate ravno tako imeti špediterja, ki organizira uvoz in lokalno dostavo izdelkov s tovornjakom.

Zavarovanje tovora je ponavadi poceni, seveda zavisi od blaga, ki ga uvažate. Pri strojih priporočamo zavarovanje, saj se lahko med manipulacijo mimogrede kaj poškoduje.

Nakladnica ali Bill of Lading je dokument, ki dokazuje lastništvo tovora. Izpolni ga odpremni špediter in ga pošlje prejemniku (vam) bodisi po hitri pošti bodisi ga sprosti po telexu (telex release), prejemnik pa ga pošlje špediterju v namembni državi.

Na nakladnici so ponavadi podatki o pošiljatelju, prejemniku, kontaktu v namembni državi ki ga je treba obvestiti (notify party), podatki o tovoru (bruto teža, volumen, št. enot, ipd). Tukaj bi vas radi opozorili, da pogosto prihaja do neskladja v podatkih na packing listi in nakladnici. Na nakladnici in packing listi morajo biti podatki o tovoru enaki, sicer boste imeli težave pri carinjenju, pa še dodatne stroške boste morali kriti!

Faktura! Obvezen podatek poleg popisa izdelkov in cen je tudi datum fakture, številka fakture, izdajatelj fakture, prejemnik fakture in pozor – klavzula INCOTERMS (FOB, EXW. DAP, DDP…. na podlagi česar se izračuna osnova za carinjenje.

Izjava o skladnosti in CE certifikat nista ista zadeva, sta pa nujno potrebna ob uvozu, saj brez teh listin stroja ne boste mogli ocariniti. Preverite na spletu!

Ste že slišali za HS kodo? To je carinska tarifa, vsak tip izdelkov ima svojo. Od carinske tarife in države izvora je odvisna carinska stopnja, ki je lahko 0 ali pa zelo visoka! Poguglajte za besedo ‘taric’ za več informacij. S carinskimi tarifami se boste slej kot prej srečali tudi pri poročanju Intrastata.

Uvozna dispozicija je dokument – obrazec, ki vam ga pošlje špediter v vaši namembni državi v izpolnitev. Na ta obrazec morate navesti vaše podatke o podjetju, podatke o tovoru (količina, carinska tarifa, vrednost), klavzula INCOTERMS, morebitne zaznamke, oznako ali gre za reden, izreden ali brezplačen uvoz ter način plačila carinskih dajatev oz. obračun DDV. Toplo vam priporočamo, da izberete odlog plačila DDV (‘G’), o tem se dajte malo pozanimati z vašim računovodstvom. Izpolnjen dokument skupaj z vsemi dokazili pošljete špediterju, ki zadevo uvozi.

Ko je stroj uvožen, boste prejeli MRN dokument – spnite ga k fakturi, saj ga bo potrebovalo vaše računovodstvo.

Kontaktiraj nas