Naša bonitetna ocena na dan 23.11.2021 je SB1. To je najvišja bonitetna ocena na lestvici!

Naša bonitetna ocena na dan 23.11.2021 je SB1. To je najvišja bonitetna ocena na lestvici!
Naša bonitetna ocena na dan 23.11.2021 je SB1. To je najvišja bonitetna ocena na lestvici!

Pri Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve smo naročili izdelavo bonitetne ocene našega podjetja po pravilih BASEL II. Bliža se konec leta in prav je, da ocenimo naše poslovanje tudi s strani zunanjih strokovnjakov. Rezultat je super, saj smo pridobili najbolšjo bonitetno oceno na bonitetni lestvici: SB1.

Gospodarska družba, ki jo dobi, ima najvišjo zmožnost poravnavanja svojih obvesznosti. Bonitetna ocena je določena glede na njen finančno-premoženjski položaj in njeno kreditno sposobnost. Pri družbi z bonitetno oceno SB1 so vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila takšne, da je modelsko ocenjena vrednost nastopa dogodka neplačila najnižja.

Pomemben podatek je tudi ta, da pri določitvi bonitetne ocene na podlagi letnega poročila za leto 2020 ni prišlo do spremembe bonitetne ocene.

Najvišja možna bonitetna ocena je vaše zagotovilo, da smo verodostojen, korekten in zanesljiv dobavitelj.

Kontaktiraj nas