Podjetje se od leta 2010 ukvarja s tiskom embalaže in izdelavo pakirnih strojev. Vsak mesec dostavimo slovenskim in italijanskim kupcem več ladijskih kontejnerjev materiala in izdelkov.

Poslanstvo

Naša osnovna naloga je omogočati podjetjem enostavno in poceni pakiranje izdelkov. Uresničujemo jo z bogato paleto svojih izdelkov in storitev – z embalažo in pakirnimi stroji po meri naročnikov. Naša strategija temelji na načelih trajnostnega razvoja in se kaže v skrbi za zaposlene in okolje.

Vizija

Utrjujemo položaj enega vodilnih dobaviteljev embalaže in pakirnih strojev v Sloveniji.
To dosegamo samostojno s krepitvijo dolgoročnih poslovnih povezav in partnerskih odnosov na področju razvoja, oskrbe in trženja.

Vrednote

Hitrost in fleksibilnost

Znanje, sposobnost, inovativnost, delavnost in iznajdljivost, ki jih premoremo, nam omogočajo, da smo hitri. Naš cilj je biti prvi. Ne samo pri prodaji, temveč tudi pri odkrivanju novih potreb na trgih. To dosegamo z učinkovitim krajšanjem razvojnega procesa, hitrim pridobivanjem dokumentacije, usklajeno proizvodnjo in distribucijo.
S hitro odzivnostjo in sposobnostjo prilagajanja obvladujemo ovire, ki nam jih postavljajo različne tržne in zakonodajne zahteve. Znamo se spoprijeti z vsakršnimi izzivi – ne glede na velikost in prizorišče projekta. S fleksibilnimi rešitvami znamo upravičiti pričakovanja partnerjev.

Partnerstvo in zaupanje

Pri nas gradimo dobre medsebojne odnose. Ti so temelj za spoštljiv odnos do naših partnerjev: kupcev, dobaviteljev, lastnikov in vseh, s katerimi živimo. Šele z dobrimi in odprtimi medčloveškimi odnosi je mogoče poslovno uspešnost združevati z našim temeljnim poslanstvom.

Kreativnost in učinkovitost

Edina prava pot k vrhunskim rezultatom je ustvarjanje takega vzdušja v podjetju, ki ljudi motivira k inovativnosti in ustvarjalnosti. Zato sodelavce vzpodbujamo, da spregovorijo o svojih idejah in jih, če so prave, tudi udejanjijo. Skupaj vedno znova iščemo nove poti za zadovoljstvo naših kupcev.

Naloge, ki nam jih narekujejo naša delovna mesta, opravljamo po svojih najboljših močeh. Stremimo k temu, da tisto, kar počnemo, opravimo najbolje, kar se da učinkovito in v čim krajšem času.

Dejavnosti

Naša osnovna dejavnost je tisk in prodaja embalaže za pakiranje izdelkov široke potrošnje. Dejavnost podjetja dopolnjuje izdelava strojev za pakiranje.

Trgi

Svoje izdelke prodajamo v Sloveniji in Italiji. V okviru strategije poslovanja smo si zastavili cilj uravnotežene prodaje na petih različnih območjih: Slovenija, Jugovzhodna Evropa, Vzhodna Evropa, Srednja Evropa ter Zahodna Evropa.

Razvoj in raziskave

Pri nas intenzivno razvijamo inovativno embalažo in stroje z dodano vrednostjo, ki so plod lastnega znanja in zagotavljajo izdelkom ključne prednosti še več let po vstopu na tržišče. Vsa naša embalaža in stroji so visokokakovostni, učinkoviti in varni.

Kakovost

Kot proizvajalec izdelujemo embalažo in stroje, ki so po kakovosti, učinkovitosti in varnosti enakovredna izdelkom vodilnih tiskarjev in proizvajalcev strojev. Kakovost v najširšem smislu ustvarjamo, ohranjamo in smo zanjo odgovorni vsi zaposleni. S sistematičnim pristopom želimo presegati zahteve odjemalcev in dosegati zastavljene cilje poslovanja.

Naložbe

Strateško usmeritev v razvoj uresničujemo z vlaganji v razvojno-raziskovalne zmogljivosti.

Skrb za zaposlene

Poslovna uspešnost temelji na zavzetosti in znanju zaposlenih. Prizadevamo si pridobiti, motivirati in obdržati zavzete in sposobne sodelavce in graditi kulturo mednarodnega podjetja. Vlaganje v znanje in razvoj vseh zaposlenih omogoča, da so naši sodelavci med najboljšimi na svojih področjih dela.

Kaj nas loči od konkurence?

  1. Tiskamo v preverjenih in urejenih tiskarnah.
  2. Poskrbimo za strogo in dosledno kontrolo kvalitete.
  3. Poslujemo fleksibilno in hitro, imamo posluh za predloge in izboljšave.
  4. Organiziramo varen in ugoden prevoz od vrat do vrat.
  5. Po želji embalažo natisnemo tudi na papirju s FSC certifikatom.
  6. Omogočamo visoke prihranke sredstev.