ODLOČILI SMO SE: prijavili se bomo na razpis za finančno podporo podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja

ODLOČILI SMO SE: prijavili se bomo na razpis za finančno podporo podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja
ODLOČILI SMO SE: prijavili se bomo na razpis za finančno podporo podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja

Namen javnega razpisa, ki ga je objavila Javna agencija Republike Slovenijeza spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Spirit), je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij.

Zavedamo se, da bomo pri prijavi našega projekta trčili v veliko konkurenčnejša podjetja, ki imajo večji delež izvoza in boljšo boniteto, a tudi mi nismo od muh. Poleg zagnanosti in izkušenj pri pridobivanju evropskih sredstev imamo dejansko produkt, ki omogoča učinkovito rabo virov, znižuje negativne vplive na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost. Menimo, da nekaj možnosti za zmago vendarle imamo, zato bomo v projekt zagrizli kot riba v slastno vabo.

Evropska skupnost finančno zelo spodbuja krožno gospodarstvo, kar je tudi prav. Podjetja morajo delati v smeri čim manjšega onesnaževanja in recikliranja surovin ter odpadnih materialov, za našo prihodnost gre. Pri tem razpisu bodo izbrana podjetja dobila na razpolago svetovalca, ki bo v prvi fazi podjetjem pomagal razviti strategijo krožnega gospodarstva, v drugi fazi pa bodo majhna podjetja prejela do 40.000 EUR finančne pomoči za implementacijo izdelane strategije.

Do sredine prihodnjega leta nameravamo zagnati 2 novi avtomatski liniji in z njima izvajati storitev, ki bo skladna s krožnim gospodarsrvom. Ker gre za visoke investicije, je vaka finančna pomoč dobrodošla, še zlasti če je nepovratna.

Kontaktiraj nas