POGOJE SKLADIŠČENJA IN MANIPULACIJE NATISNITE NA KARTONE: naj bodo pomembne informacije vedno na razpolago

POGOJE SKLADIŠČENJA IN MANIPULACIJE NATISNITE NA KARTONE: naj bodo pomembne informacije vedno na razpolago
POGOJE SKLADIŠČENJA IN MANIPULACIJE NATISNITE NA KARTONE: naj bodo pomembne informacije vedno na razpolago

Kartoni so pomemben člen v transportni verigi, saj varujejo vsebino (izdelke) pred fizičnimi poškodbami in vremenskimi vplivi. Na kartone je smotrno oz. skoraj nujno napisati informacije, kaj se v njih nahaja, priporočeno pa je napisati tudi pogoje skladiščenja, kot je dovoljena vlaga in temperaturno območje.

Pogoji skladiščenja lahko zelo vplivajo na izdelke, saj so lahko le-ti hitro pokvarljivi, lahko pa se ob stiku s previsoko vlago deformirajo, kot npr. ovojnine za kapsule.

V skladišču je treba sprejeti vse potrebne ukrepe, da se ustrezno temperaturno območje doseže, nadzoruje in spremlja oz. zapisuje v vnaprej določenih intervalih.

Blago se lahko pokvari pri vas, lahko pa pokvarjeno pride že od dobavitelja oz. se pokvari na poti. Temperaturno območje oz. pogoji mora biti ustrezno in v skladu z zahtevami tudi med transportom.

Kontaktiraj nas