Pogoji uporabe

Zaradi trajnih tehničnih inovacij in sprememb v zakonodaji moramo Pogoje za uporabo občasno spremeniti in/ali prilagoditi. Uporabnike naših spletnih strani vljudno prosimo, da se predhodno seznanijo s temi pogoji uporabe in upoštevajo morebitne spremembe in/ali dopolnila. 

Uvod

Te spletne strani vam predstavlja Kadrovik d.o.o., Cankarjev drevored 46, 6310 Izola, Slovenija. Tukaj navedene informacije o podjetju Kadrovik d.o.o. (v nadaljevanju poimenovano kot Kadrovik), Kadrovikovih hčerinskih podjetjih in tretjih osebah so bile zbrane z največjo mero skrbnosti, vendar kljub temu ne moremo jamčiti, da so navedene informacije popolne in pravilne. Kadrovik ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake na teh spletnih straneh. Napovedi za prihodnost na spletnih straneh so podane v skladu z našim najboljšim védenjem in prepričanjem, vendar lahko dejansko doseženi rezultati bistveno odstopajo od zastavljenih. Odvisni so namreč od mnogih dejavnikov, kot sta na primer konkurenca in gospodarska situacija, na kar Kadrovik deloma nima vpliva. Ne glede na katerekoli zakonske obveznosti za spremembo napovedi za prihodnost, Kadrovik nima namena stalno posodabljati vseh napovedi za prihodnost, ki so navedene na teh spletnih straneh.

Z vstopom na to spletno stran brezpogojno sprejemate naslednje Splošne pogoje uporabe, ki si jih lahko ogledate ali jih natisnete.

TA SPLETNA STRAN IN TUKAJ NAVEDENE INFORMACIJE NE VELJAJO ZA ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE IN ZA AMERIŠKE DRŽAVLJANE TER DRUGE PREBIVALCE, KI IMAJO STALNO PREBIVALIŠČE V ZDA. AMERIŠKI DRŽAVLJANI IN DRUGI PREBIVALCI, KI IMAJO PREBIVALIŠČE V ZDA, NAJ SE OBRNEJO NA KADROVIKOVO URADNO SPLETNO STRAN ALI NA SPLETNE STRANI HČERINSKIH PODJETIJ V ZDA.

Splošni pogoji uporabe spletnih strani

1. Avtorske pravice

Naše spletne strani (vsebina, struktura) so zaščitene z avtorskimi pravicami. Varovanje avtorskih pravic velja zlasti za razmnoževanje, prilagoditve, prevajanje, shranjevanje in obdelavo z drugimi elektronskimi mediji. Kakršnakoli uporaba spletnih strani, v celoti ali deloma, zahteva predhodno pisno soglasje podjetja Kadrovik. Pisno soglasje Kadrovika je treba pridobiti tudi za kakršnokoli razmnoževanje informacij ali podatkov, še posebno za uporabo besedil ali posameznih delov besedil ter fotografij (z izjemo Kadrovikovih fotografij, ki so namenjene za objavo). Pravice do razmnoževanja in distribucije ima Kadrovik.

Kadrovikove fotografije za tisk se lahko uporabijo samo za predvideni namen. Kadrovikove fotografije za tisk, ki se reproducirajo in/ali elektronsko spreminjajo zaradi urejanja besedil, morajo biti opremljene z opombo glede varovanja avtorskih pravic “© [leto] Kadrovik d.o.o. Vse pravice pridržane”. Ponatis je brezplačen, vendar zahtevamo kopijo naših datotek.

© 2019 Kadrovik d.o.o. Vse pravice pridržane. 

2. Blagovne znamke

Kadrovikov logotip ter vsa druga imena izdelkov in predstavitev posameznih izdelkov na teh straneh, so registrirane blagovne znamke podjetja Kadrovik d.o.o., njegovih povezanih družb, hčerinskih družb in dajalcev licence. Kakršnakoli nedovoljena uporaba ali zloraba teh blagovnih znamk je izrecno prepovedana in predstavlja kršenje prava o blagovnih znamkah, kršenje avtorskih pravic in drugih pravic do intelektualne lastnine ter prava v zvezi z nepoštenim konkuriranjem.

3. Izjava o omejitvi odgovornosti za spletne strani tretjih oseb

a. Te spletne strani vsebujejo spletne povezave (t. i. hiperpovezave) do drugih spletnih strani, ki so v lasti tretjih oseb in katerih vsebine Kadroviku niso poznane. Kadrovik zgolj omogoča dostop do teh spletnih strani in ne prevzema nobene odgovornosti za njihove vsebine. Naše povezave (linki) do spletnih strani tretjih oseb so namenjene zgolj lažji navigaciji. Od vsebin na povezanih spletnih straneh tretjih oseb, ki so prikazane na naših spletnih straneh, se izrecno distanciramo. Še posebno ne odgovarjamo za morebitne kršitve veljavnih zakonskih določil in pravic tretjih oseb, ki se pojavijo na takšnih spletnih straneh.

b. Odgovornost za internetne strani, do katerih Kadrovik omogoča dostop preko hiperpovezav, nosijo v celoti lastniki takšnih spletnih strani, kar velja tudi za prodajo izdelkov, ki se ponujajo na teh spletnih straneh, ter obdelavo naročil v povezavi s temi izdelki.

c. Kadrovik ne odgovarja za kršitve avtorskih pravic, pravic, ki izhajajo iz zaščitenih blagovnih znamk, ali pravic do druge intelektualne lastnine oziroma osebnih pravic, ki se pojavijo na spletni strani, do katere se dostopa preko hiperpovezave.

d. V primeru naročila ali kakršnegakoli drugega pravnega vidika transakcije se pogodbeni odnos vzpostavi izključno med uporabnikom spletne strani in lastnikom posameznih spletnih strani ali tukaj navedenim ponudnikom, v nobenem primeru in pod nobenih pogojem pa se pogodbeni odnos ne vzpostavi med Kadrovikom in uporabnikom spletne strani. Prosimo, upoštevajte splošne pogoje poslovanja posameznih ponudnikov na povezanih spletnih straneh, ki so dosegljive preko hiperpovezav.

e. Ta izjava o omejitvi odgovornosti velja za vse spletne povezave, ki so objavljene na spletni strani packaging.si, in za vse vsebine na povezanih spletnih straneh, ki so dostopne preko takšnih spletnih povezav.  

4. Splošna izjava o omejitvi odgovornosti

Kakršnakoli odgovornost podjetja Kadrovik za škodo, ki je nastala kot posledica uporabe teh spletnih strani – ne glede na pravne razloge, vključno s kaznivim dejanjem – velja samo za škodo, ki je bila povzročena naklepno ali zaradi grobe malomarnosti. Če je Kadrovik zaradi kršitev bistvenih pogodbenih dolžnosti dolžan prevzeti obvezno odgovornost, je skupna vsota kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov omejena na predvidljivo škodo. To ne vpliva na Kadrovikovo odgovornost v skladu z veljavnim zakonom o odgovornosti za izdelke ali v zvezi z kakršnimikoli danimi garancijami. Zgoraj navedene omejitve odgovornosti prav tako ne veljajo v primeru ogrožanja življenja, povzročitve telesnih poškodb ali ogrožanja zdravja.

Kadrovik si prizadeva svoje spletne strani zaščititi pred virusi, vendar ne more jamčiti, da so spletne strani brez virusov. Priporočamo, da uporabnik spletnih strani pred nalaganjem dokumentov in podatkov poskrbi za primerno protivirusno zaščito (npr. skenerji za odkrivanje virusov).

Kadrovik ne prevzema jamstva, da ni napak pri storitvah, ki so ponujene na Kadrovikovih spletnih straneh, kot tudi ne, da so te storitve dejansko na razpolago.

5. Napovedi za prihodnost in izjave o nameri

Napovedi na spletnih straneh so podane v skladu z našim najboljšim znanjem in po najboljši vesti, vendar lahko dejansko doseženi rezultati bistveno odstopajo od zastavljenih. Odvisni so namreč od mnogih dejavnikov, kot sta na primer konkurenca in gospodarska situacija, na kar Kadrovik deloma nima vpliva. Ne glede na katerekoli zakonske obveznosti za spremembo napovedi za prihodnost, Kadrovik nima namena stalno posodabljati vseh napovedi za prihodnost, ki so navedene na teh spletnih straneh.

6. Kadrovikovi izdelki

Blagovne znamke/izdelki, ki so prikazani na tej spletni strani, so na voljo po vsem svetu, vendar Kadrovik ne zagotavlja, da so prikazani izdelki dostopni tudi v vaši državi

Razno

Ti splošni pogoji uporabe so v skladu z veljavnim pravom Republike Slovenije, z izključitvijo konvencije Združenih narodov o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Uporaba konvencije za te splošne pogoje uporabe je tako izrecno izključena. V obsegu, ki ga dovoljuje veljavno pravo, je za vse pravne spore v zvezi s temi spletnimi stranmi pristojno mesto Koper, Slovenija. Če bi katerokoli določilo v splošnih pogojih uporabe postalo neveljavno, to ne vpliva na veljavnost preostalih določil.

Close Menu