Pri naročanju materiala bodite pozorni na dimenzije

Pri naročanju materiala bodite pozorni na dimenzije

“Natančna beseda je najbolj zanesljiva priča za pravično misel”, je nekoč dejal Izokrat, starogrški retorik, s čimer se lahko se danes strinjamo. Če smo že pri pregovorih, obstaja še en zanimiv, in sicer v latinščini: “verba volant scripta manent“, kar bi lahko prevedli v “izrečene besede odletijo, napisane besede ostanejo”.

Če obe misli nekako združimo v naše področje dela, pridemo do ugotovitve, da je najboljše imeti dogovore in zahteve napisane, natančno definirane. In tega se radi držimo, da se izognemo napakam in neprijetnostim, ki napakam sledijo.

Napake se hitro lahko pojavijo zaradi hitrosti, preobremenjenosti in nenatančnosti. Ravno zaradi tega je dobro, če se bistvene zahteve po materialu definira, preden se jih pošlje proizvajalcem: vrsta materiala, barva, dimenzije, debelina, teža, tolerance. Najbolje je, da se izriše načrt z vsemi zahtevami.

Od proizvajalca je priporočeno, da se pred naročilom masovne proizvodnje pridobi vzorce v pregled in potrditev. Zaradi različnih razlogov lahko med samo proizvodnjo pride do težav, zaradi katerih material ni tak, kot je bil vzorec in zapisane zahteve. In če material ni tak, kot je bil definiran in potrjen, mora proizvajalec nositi krivdo za nastalo škodo.

Pri postavljanju pogojev bodite odločni in zahtevni: vi plačate, in za vaš denar zahtevajte najboljše. Ali bi v trgovini kupili močno črviva jabolka? Najverjetneje ne, za vas bi izmed jabolk izbrali najlepše, natančno bi preverili njihovo kvaliteto in tudi ceno. Enako se obnašajte tudi pri izbiri materiala!

Kontaktiraj nas