Primer dobre prakse zlaganja potiskane embalaže v kartonske škatle

Primer dobre prakse zlaganja potiskane embalaže v kartonske škatle
Primer dobre prakse zlaganja potiskane embalaže v kartonske škatle

Primarna ali prodajna embalaža so kozarci, vrečke, konzerve, steklenice, plastenke, škatle, sklede, tube ali druga podobna embalaža s sestavnimi deli, ki obdaja ali vsebuje osnovno prodajno enoto blaga, namenjeno končnemu uporabniku na prodajnem mestu, ter varuje blago pred poškodbami in onesnaženjem.

Sekundarna ali skupinska embalaža so folije, škatle ali podobni ovoji ali druga embalaža s sestavnimi deli, ki obdajajo ali držijo skupaj več osnovnih prodajnih enot istovrstnega ali raznovrstnega blaga, ne glede na to, ali je skupaj z blagom prodana končnemu uporabniku ali je odstranjena na prodajnem mestu, in je namenjena razpošiljanju, skladiščenju, prevozu ter odpremi blaga ali prodaji končnemu uporabniku in se lahko odstrani z blaga, ki ga obdaja, ne da bi to spremenilo njegove lastnosti.

Tercialna ali transportna embalaža so sodi, zaboji, ročke, vreče, palete, škatle ali druga embalaža s sestavnimi deli, ki obdajajo ali držijo skupaj več osnovnih prodajnih enot blaga v prodajni ali skupinski embalaži, olajšajo ravnanje z blagom in njegov prevoz ter ga varujejo pred poškodbami na poti od embalerja oziroma pridobitelja embaliranega blaga do distributerja ali trgovca ali od distributerja ali trgovca do končnega uporabnika. Zabojniki, ki se za prevoz blaga uporabljajo v cestnem, železniškem, ladijskem ali zračnem prometu, se ne štejejo za transportno embalažo.

Za naročnike tiskamo precej primarne embalaže, specializirani smo za izdelavo in tisk škatlic za izdelke. Ker so količine velike, merijo se v številu ladijskih kontejnerjev, moramo potiskano embalažo ustrezno zaščititi, da se med transportom in rokovanjem ne poškoduje. To storimo tako, da primarno embalažo zložimo v transportrno embalažo, in to na preverjen način!

Prodajno embalažo zlagamo v kartone eno poleg druge vertikalno in ne horizontalno. Izkušnje nam govorijo, da je na tak način onemogočeno zvijanje škatlic zaradi teže kartonov, škatlice se ne poškodujejo in do stranke prispejo v perfektnem stanju. Med vrsticami in med stolpci sklopov zložene embalaže dodamo tudi vmesnike, kartone, ki preprečujejo medsebonji dotik med sklopi potiskane embalaže. S tem dosežemo, da kala zaradi poškodb praktično ni, stranke pa tudi nimajo časovnih izpadov zaradi zastojerv v proizvodnji. Na ta način smo dejansko dosegli optimalno zaščito embalaže, kar nas poleg ugodnih cen tudi ločuje od konkurence.

Kontaktiraj nas