Ste se vpisali v evidenco embalerjev pri Agenciji RS za okolje?

Na podlagi sprememb Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo se je bilo potrebno do 31.1.2018 vpisati v posebno evidenco pri Agenciji RS za okolje (ARSO). Za novonastale zavezance pa je rok prijave v 30 dneh po pričetku opravljanja dejavnosti.

Kartonska embalaža

Kdo je zavezanec za prijavo in poročanje?

Obveznost velja za embalerje, pridobitelje oz. uvoznike blaga ter proizvajalce in pridobitelje oz. uvoznike servisne embalaže. Vsi našteti so dolžni izvesti vpis v evidenco ter v letu 2019 poročati podatke o masi embalaže, dane v pomet, ločeno po vrstah embalaže in embalažnemu materialu.

Embaler je tako podjetje, ki izdela izdelek, ga vloži v embalažo in da na trg v Republiki Sloveniji. Pridobitelj pa je podjetje, ki iz držav EU na slovenski trg vnaša embalirano blago, uvoznik pa iz drugih držav.

Novosti veljajo tudi za servisno embalažo, kamor sodi embalaža namenjena za polnjenje na prodajnem mestu (plastične ali kartonske škatle za torte, aluminijasto folijo ali papirnate in plastične nosilne vrečke, ..). Evidenco za njih je dolžan voditi proizvajalec ali pridobitelj oz. uvoznik te embalaže. Gostince, ki kupcu proda pizzo za domov v kartonski škatli ni zavezanec po navedeni uredbi, ker uporablja servisno embalažo.

Posebne novosti pa so uvedene na področju plastičnih nosilnih vrečk, ki se z letom 2019 ne bodo smele več brezplačno nuditi potrošniku na prodajnem mestu. Izjema so edino zelo lahke plastične nosilne vrečke, ki so namenjene nepredpakiranim živilom (sveže sadje, zelenjava, kruh ipd.). 

Zakonodajalec želi doseči zmanjšanje porabe teh vrečk, katerih poraba je izredno velika.  Če se bodo te vrečke uporabljale za druge izdelke, kot so čistila, igrače, ipd. pa bo veljala obveznost poročanja, saj so ti izdelki že predpakirani. Tak distributer (prodajalec) mora biti vpisan v evidenco pri ARSO ter je moral do 31. 3. 2019 predložiti podatke za leto 2018. Tudi gostinec, ki je gostu živila v embalaži dal še v omenjeno zelo lahko plastično vrečko, je moral poročati o številu in gostu vrečko od 1. 1. 2019 dalje zaračunati.

Proizvajalci, uvozniki in  pridobitelji servisne embalaže, ki dajejo v promet plastične nosilne vrečke morajo obračunati in plačati tudi okoljsko dajatev, zato se morajo prijaviti v evidenco pri Finančni upravi RS (FURS). Na FURS se morajo prijaviti tudi tisti zavezanci, ki na trg dajejo embalažo v kateri je embalirano nevarno blago ali embalažo iz PVC in drugih halogeniranih olefinov. Prijava na ARSO pa v tem primeru ni potrebna.

Kako se vpišem v evidenco?

Vpis v Evidenco se izvede v dveh korakih. Najprej se je potrebno registrirati na spletni strani ARSO, nato boste s priporočeno pošto prejeli kodo, s katero boste potrdili registracijo in tako izvedli končni vpis v Evidenco.

Kako vodim evidence o embalaži, kdaj in kako poročam?

Potrebno je voditi podatke o masi embalaže, dane v promet v RS, ločeno po vrstah embalaže in embalažnemu materialu (plastika, papir, steklo …).  Način vodenja evidenc ni predpisan.

Vir: https://www.ooz-sg.si/novica/clanek/2307/20198/ste-se-vpisali-v-evidenco-embalerjev-pri-agenciji-rs-za-okolje

Kontaktiraj nas