Za priznano avstrijsko podjetje smo danes pripravili nekaj vzorcev gladkih pumpic za doziranje navoja 28/410 in 24/410

Za priznano avstrijsko podjetje smo danes pripravili nekaj  vzorcev gladkih pumpic za doziranje navoja 28/410 in 24/410
Za priznano avstrijsko podjetje smo danes pripravili nekaj vzorcev gladkih pumpic za doziranje navoja 28/410 in 24/410

Avstro-Ogrska, imenovana tudi Avstro-Ogrsko cesarstvo ali Dvojna monarhija, je bila dualistična država, ki je nastala po ustavni reformi Avstrijskega cesarstva leta 1867 in je obstajala do leta 1918.

Pred I. svetovno vojno, po kateri je propadla, je Avstro-Ogrska obsegala celotno ozemlje današnje Avstrije, Madžarske, Češke, Slovaške, Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, ter dele ozemelj današnje Italije (Južna Tirolska, Trst, del Furlanije, del Koroške in Kranjske), Romunije (Transilvanija), Srbije (Vojvodina), Črne gore (Boka Kotorska), Poljske in Ukrajine (Galicija, Bukovina).

Zakaj pišemo o Avstro-Ogrski? Ponosni smo, da se je na nas obrnilo priznano avstrijsko podjetje, ki je bilo ustanovljeno v 19. stoletju, v času Avstro-Ogrske, torej v času, ko sta bili Avstrija in Slovenija ista država.

Podjetje je torej uspešno preživelo 1. svetovno vojno, razpad Avstro-Ogrske, 2. svetovno vojno, svetovno gospodarsko krizo in še marsikaj. To je podjetju uspelo predvsem zaradi odličnih izdelkov, zdrave poslovne strategije in zagnanega kadra.

Podjetje se je na nas obrnilo z željo po prejetju vzorcev belih gladkih pumpic za doziranje navoja 28/410 in 24/410, in še isti dan smo jih tudi pripravili za pošiljanje po DHL.

Kontaktiraj nas